Baby balet ( 3-5 godina)

Baby balet su časovi klasičnog baleta namenjeni deci uzrasta od 3 do 5 godina, koje deca pohađaju dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta.

CILJ

  • Nastava u ovom uzrastu ima za cilj da kod dece razvije ljubav prema umetničkoj igri.

ZADACI

  • Psihofizička priprema za sledeće nivoe nastave

  • Razvijati sposobnost slušanja i praćenja muzike pokretom

  • Razvijati individualnost kroz improvizaciju na zadatu muziku

  • Vežbati koordinaciju pokreta

  • Ovladati prostorom preko kruga, dijagonale, i pravilnih i nepravilnih linija

  • Negovati urednost, higijenu i odnos prema baletskom kostimu i baletskim patikama