Osnovna baletska škola

Baletski studio Maga Magazinović, je u saradnji sa državnom baletskom školom “Dimitrije Parlić“  iz Pančeva, organizovao nastavu za nivo osnovnog baletskog obrazovanja, sa mogućnošću polaganja godišnjih ispita nakon završene svake školske godine, gde se na kraju četvorogodišnjeg školovanja stiče  diploma državne baletske škole, koja pruža mogućnost nastavka daljeg školovanja u srednjem obrazovanju, na odsecima za klasičan balet i savremenu igru. Nastava se realizuje po planu i programu za baletske škole, propisnom od strane Ministarstva prosvete RS.

Do sada imamo četiri generacije balerina koje su svoje osnovno baletsko obrazovanje stekle u našem baletskom studiju, i nastavile dalje školovanje u državnim baletskim školama “ Lujo Davičo“  i „Dimitrije Parlić“, sa velikim uspesima i nagradama.