Individualni časovi

Individualni časovi klasičnog baleta su namenjeni svim učenicima baletskih škola, kao i profesionalcima, ali i onima koji žele nešto više od rekreativnog nivoa. Na individualnoj nastavi se pristupa svakom pojedincu lično, prema njegovim potrebama a u skladu sa trenutnim nivoom znanja, radi unapređenja i usavršavanja tehnike, kako iz oblasti klasičnog baleta, tako i iz repertoara, savremene igre, scenskih igara, istorijsko balskih igara i primenjene gimnastike.

Takođe, kroz individualnu nastavu, možete dobiti pripremu za upis u osnovnu baletsku školu, ili pripremu za polaganje diferencijalnih ispita , kao i samog prijemnog ispita za upis u srednju baletsku školu, na odseku za savremenu igru      ( priprema za nivo osnovne baletske škole iz kalsičnog baleta, primenjene gimnastike, solfeđa, istorisko balskih igara i repertoara).

Časovi se organizuju u dogovoru sa polaznikom, u intervalu koji njemu odgovara, u trajanju od 90 minuta.