Savremena igra/moderan balet

Savremena igra je stil ekspresivne igre koji kombinuje elemente brojnih žanrova. Teži povezivanju uma i tela fluidnim pokretima, istovremeno naglašavajući svestranost i improvizaciju, za razliku od stroge, strukturisane prirode baleta. Fokusira se na pod, koristeći gravitaciju, uz pratnju različite muzike ili zvuka perkusija.
Časovi se izvode dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta.