Junior balet (12-15 godina)

Junior balet je nastava klasičnog baleta namenjena deci od 12 do 15 godina, koja ne žele profesionalno da se bave klasičnim baletom, ali žele da nastave da vežbaju, nastupaju i provode vreme u druženju sa svojim vršnjacima koji dele ista interesovanja. Časovi su dva puta nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Takođe, u ovom uzrastu možemo pripremiti vaše dete za upis u srednju baletsku školu na odseku za savremenu igru.

CILJ

 • Cilj nastave za ovaj uzrast je svestrano upoznavanje polaznika sa umetničkom igrom, negovanje estetske kulture, usmeravanje ka kreativnosti, amatersko i profesionalno bavljenje igrom.
 • Priprema za upis u srednju baletsku školu, odsek za savremenu igru

ZADACI

 • Nastaviti razvoj i unapređivati rad , potencijale pojedinca iz kids u junior starosne grupe, kroz usložnjavanje svih zadataka predviđenih planom i programom
 • Razvijati igrački potencijal i ljubav prema igri
 • Razvijati tancovalnost i muzikalnost i podsticati razvoj svih sposobnosti pojedinca
 • Razvijati senzo-motorne funkcije i osposobiti polaznike za bolje vladanje prostorom
 • Razvijati drugarstvo, toleranciju i podsticati timski rad
 • Upućivati na pravilnu i zdravu ishranu, održavati hugijenu tela
 • Konstantnim bavljenjem igrom poboljšati koncentraciju i kontrolu čitavog tela
 • Podizati samopouzdanje i veru učenika u sopstvene sposobnosti i talenat
 • Širiti popularnost umetničke igre
 • Usmeravati ih na profesionalnu opredeljenost umetničkoj igri
 • Negovati tradicionalnu igru
 • Naučiti osnovne pojmove klasičnog baleta: baletski stav, položaj stopala, otvoreni položaj bedra i karlice, držanje kičmenog stuba, položaj lopatica i ramena, položaj glave en face, en dehors i en dedans, pripremni položaj ruku, pomoćne gimnastičke vežbe, ovladavanje prostorom, formacijama, kretanja u različitim pravcima, kombinacije kretanja, kretanje u dimenziji visine, osam tačaka sale, ritam, tempo, melodija…